Samarbetspartners i Sverige

Moderna Försäkringar

Tillsammans med vår försäkringspartner Moderna Försäkringar har vi tagit fram en skräddarsydd uthyrningsförsäkring - så att du tryggt kan hyra eller hyra ut din husbil eller husvagn.

När du hyr eller hyr ut ditt fordon via Out2Camp blir det automatiskt tillknutet en uthyrningsförsäkring i hela hyresperioden, som utöver traditionella försäkringsskydd (brand, glas, stöld, läckage, vagnskada) även omfattar väghjälp 24/7 och utökat skydd för bedrägeri, förlorad hyresintäkt och ersättning till hyrestagare om fordonet måste repareras på verkstad under resan.

Moderna Försäkringar är Skandinaviens största försäkringsbolag och det tredje största i Sverige.

www.modernaforsakringar.se