Facebook
Spännande nyheter! Out2Camp blir Camptoo

Regler og ansvar

Försäkring

Ägaren/uthyraren ska ha en privat kasko- och trafikförsäkring för sitt fordon. Under hyresperioden ersätter Out2Camps plattformsförsäkring ägarens privata försäkring, som typiskt inte omfattar uthyrning. Det är ägarens ansvar att sätta sig in i försäkringsvillkoren för Out2Camps plattformsförsäkring, och att säkra att fordonet och hyrestagaren lever upp till villkoren.

Klargöring av fordonet

Ägaren ska genomgå vår checklista innan hyrestagaren ankommer, och samtidigt säkra att avrese- och returformulär är utskrivna i 2 exemplar.

Vid avresa

När nycklarna överlämnas, ska ägaren kontrollera att hyrestagarens körtkortsnummer och övriga upplysningar stämmer överens med det som står i hyreskontraktet. Ägaren ska också kontrollera att hyrestagarens ålder är korrekt, samt att se till att hyrestagaren får med sig det Gröna kortet vid husbilsuthyrning.

Existerande skador

Kända skador på fordonet ska noteras av ägaren i avreseformuläret, som kan hämtas från bokningssidan på Out2Camp. Vi rekommenderar att både hyrestagare och ägare tar bilder både invändigt och utvändigt.

Hyrestagare

Hyrestagaren ska vara folkbokförd i Norge, Sverige eller Danmark och uppfylla övriga försäkringsvillkor omkring minsta ålder och körkortskrav. Om hyrestagaren av andra skäl inte bedöms vara lämplig att framföra fordonet, ska ägaren avbryta uthyrningen.

Rökning och djur

Har ägaren förbjudit rökning och/eller djur i fordonet, ska det respekteras.

Ångerrätt

Ångrar du en bokning, ska du avboka genom att öpnna bokningen i din bokningsöversigt på Out2Camp. Hyrestagare återbetalas efter den avbokningspolicy som ägaren valt och som framgår av hyreskontraktet.

Avhämtning

Om fordonet inte överensstämmer med beskrivning på Out2Camp och i hyreskontraktet, har hyrestagaren rätt att avbryta uthyrningen.

Ansvar

Hyrestagaren ansvarar för fordonet i hela uthyrningsperioden, och betalar eventuell självrisk för den tillknutna försäkringen i tillfälle av skada.

Körda kilometer och bränsle

Fordonets kilometer- och bränslenivå noteras i avrese- och returformulären vid hyresperiodens start och slut. Fordonet ska återlämnas med samma mängd bränsle som vid avresa.

Bränsletyp

Det är hyrestagarens ansvar att tanka rätt bränsle på fordonet.

Olje- och vattennivå

Om en varningslampa lyser eller det uppstår fel på fordonet, ska hyrestagare stoppa omedelbart och kontakta uthyrare och vid behov väghjälp.

Böter

Parkeringsböter, fartböter, broavgifter, vägtullar och liknande utgifter som påläggs fordonet i hyresperioden ska betalas av hyrestagaren.

Retur

Hyrestagare och ägare ska tillsammans genomgå fordonet, och kontrollera att det återlämnats i samma skick som vid avresa. Skulle fordonet returneras skadat, är det ägarens ansvar att skadan noteras i returformuläret och skrivs under av bägge parter. Out2Camp ska kontaktas snarast möjligt för att påbörja eventuellt försäkringsärende.